Bước 1: Chọn sản phẩm cần mua => Thêm vào giỏ

Bước 2: Chọn Xem giỏ hàng hoặc Thanh Toán

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin thanh toán: 

Họ tên, Số điện thoại, Khu vực, Xã/Phường/thị trấn, Địa chỉ chi tiết…

=> Chọn giao hàng nhanh hay chuẩn

=> Chuyển khoản hay trả tiền mặt khi nhận hàng

Lưu ý: Đơn hàng trên 500.000đ phải sử dụng phương thức chuyển khoản:

Tên tài khoản

Số tài khoản

Tên ngân hàng